Yönetici Koçunun Bir Liderin Gelişimindeki Yeri – 2

Yönetici Koçunun Bir Liderin Gelişimindeki Yeri – 2

69
0
PAYLAŞ

Yönetici koçluğu, bir kuruluşun yönetim kademesinde bulunan bireylerin sergilemeleri gereken iş performanslarını iyileştirmek adına onlara şu becerileri kazandırır [1].

 • Etkin insan kaynağı yönetimi
 • İnsanlarla olan ilişkilerini geliştirme
 • Pozisyonun gerektirdiği nitelikleri dikkate alarak doğru personeli seçme
 • Kendisinin ve bağlı çalışanlarının bireysel ve mesleki gelişim ihtiyaçlarını tanımlayabilme
 • Çalışanların işle ilgili sorunları kendilerinin çözmesine olanak sağlama
 • Ortak amaca olan odağı yitirmeme
 • Oluşan farklı durumlar karşısında etkin ve yapıcı davranışlar sergileyebilme
 • Eyleme geçmeden önce mevcut durumu gözlemleme ve bir plan içerisinde hareket etme
 • Farklı eylemlerin olası etkilerini değerlendirme

Koçluk, yukarıdaki becerilere ek olarak yöneticilerin tutum ve davranışlarına katacağı derinlik ile de onların aşağıdaki niteliklerini güçlendirir [1].

 • Daha sabırlı olması
 • Üstleriyle olan ilişkilerinde kendine daha fazla güven duyması
 • Yüksek performans gerektiren konularda daha donanımlı olması
 • Kişilik özelliklerinin olumlu yönde değişimi
 • Kendisine yönelik farkındalığının artması
 • Kendisini daha etkin ifade edebilir hâle gelmesi
 • Yüksek özgüven
 • Kendi görüşlerini nesnel olarak tartması ve değerlendirmesi

İş hayatında başarılı insanların düştükleri tuzakların başında ‘geçmişte kendilerini başarıya götürmüş özelliklerini mutlak doğru ve her zaman geçerli kabul etmek’ gelir. Oysa çok hızlı bir değişim geçiren toplumsal hayatta ve iş dünyasında bireylerin beklentilerinin, şirketleri geleceğe taşıyan dinamiklerin, iş yapma şekillerinin, iletişim kanallarının, motivasyon kaynaklarının geçmiştekine kıyasla daha büyük önem taşımaya başladığını görmezden gelemeyiz. Bu da bireyin yeniliklere açık olmasını ve liderlik tarzını sürekli gözden geçirmesi gerekliliğini beraberinde getirir.

Bu gereklilik, günümüz liderlerinin karmaşık durumları ve belirsizliği yönetebilmeleri, değişime kolay uyum sağlayabilmeleri, değişim fırsatlarını görebilmeleri ve amaçlarını bu fırsatlar doğrultusunda gözden geçirmelerini zorunlu kılıyor.

Yönetici koçluğu, liderlik gelişiminin süreklilik arz eden davranış modellerine dönüşmesini amaçlar. Bu davranış modelleri de iş sonuçlarındaki kalıcı iyileşmeler şeklinde kendini gösterir. Koçluk hizmeti aldıkları süreçte liderler içselleştirmiş oldukları kalıcı davranış modellerini yalnızca günlük çalışma hayatlarında uygulamakla kalmaz, çalıştıkları organizasyonların stratejik amaçlarının hizmetine de sunar.

Ünal Elbeyli, ACC

[1] HALL, Douglas T. – vd. (1999, Winter), “Behind Closed Doors: What Really Happens in Executive Coaching”, Organizational Dynamics, Vol. 27 (3): 39-53