Yapay (geri) Zeka Bilgisayarlar Dünyayı Nasıl Yanlış Anladı?

Yapay (geri) Zeka Bilgisayarlar Dünyayı Nasıl Yanlış Anladı?

162
0
PAYLAŞ

Dijital Hümanizm Teknoloji ile neler yapabileceğimizi ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek ile ilgili son yıllarda üzerinde durulan yeni bir kavram.

İnsanların dijital işletmelerin ve dijital işyerlerinin merkezi odak noktası olduğu fikri dijital hümanizmi tanımlıyor. Dijital hümanizmi benimseyen işletmeler, insanların hedeflerine ulaşma biçimlerini yeniden tanımlamak ve insanların daha önce mümkün olmayan şeylere ulaşmalarını sağlamak için teknolojiyi kullanıyor.

Dijital hümanizm dijital makinacılığın aksine, otomasyon yoluyla insan katılımını en aza indirgeyen bir bakış açısıyla teknolojinin merkez odağıdır. Bu perspektif insanların sıradan, tekrarlayan ve verimsiz görevler için daha az zaman harcamasına izin verdiğinde teknolojinin değerli olduğu inancına dayanmaktadır.

Dijital hümanizm öncelikle yeniliğe yönlendirir. Bunu harekete geçiren kilit faktörlerden biri, dijital teknolojinin toplum üzerinde derin bir olumlu etkisi olmasına rağmen, modern yaşamlarımızda pek çok karmaşıklığın kaynağı olduğu ortak bir görüştür. Daha fazla kuruluş, insanlaştırılmış dijital sistemler yoluyla bu karmaşıklığı hedefliyor.

1922’de Doktor Havelock Ellis, “İnsanlar kendilerine efendi değil, köle olacak makineler yapmalıdır.” demiş. Yaklaşık 100 yıl sonra hala işletmeler bu fikri tartışıyorlar. Oysa ki, makinenin iktidara gelme riskine karşı, dijital hümanizmi seçmeliler.

2019 Mayıs ayında yayınlanan Viyana Manifesto’sunda yer alan belli başlı maddeler şöyle:

Dijital teknolojiler demokrasiyi ve kaynaştırmayı teşvik edecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu mevcut eşitsizliklerin üstesinden gelmek ve teknolojilerin özgürleştirici potansiyelini toplumlarımızı daha kapsayıcı hale getirmek için özel çaba gerektirecektir.

Bireysel ya da toplumsal insan haklarını etkileme potansiyeli olan kararlar insanlar tarafından verilmeye devam edilmelidir.

Beşeri bilimler, sosyal bilimler ve mühendislik çalışmalarından gelen bilgileri birleştiren yeni eğitim müfredatı için bir vizyon gereklidir. Otomatik karar verme ve yapay zeka çağında, yaratıcılık ve insani yönlere dikkat, gelecekteki mühendislerin ve teknoloji uzmanlarının eğitimi için çok önemlidir.

Bilgisayar bilimi/bilişim eğitimi mümkün olduğunca erken başlamalıdır. Öğrenciler, bilgi teknolojisi becerilerini söz konusu etik ve toplumsal konuların farkındalığıyla birleştirmeyi öğrenmelidir.

Sola Yayınlarından çıkan,Yapa Geri Zeka, teknolojinin sınırları ve bilgisayarların her zaman doğru hamleyi yaptıklarını varsaymamak ile ilgili önemli bir rehber. Teknolojiyi ütopik bir kavram olarak değil, toplum sorunları adına kullanılacak bir kaynak olarak gören kitabın yazarı Meredith Broussard dijital hümanistler arasındaki yerini alıyor.

Yeşim ERBERKSOY, PCC

Izotomi Project

Coach&Trainer

Kaynaklar: gartner.com / informatik.tuwien.ac.at