Tango ile Koçluğu Anlatmak…

Tango ile Koçluğu Anlatmak…

449
0
PAYLAŞ

Koçluk danışan tarafından sorulan sorulara cevap vermek değildir, tam tersine danışana görüşme konusu ve yapılan anlaşmaya yönelik sorular sorarak kendini keşfetmesine ve farkındalık yaşamasına eşlik ederek eylem planı oluşturmasına kılavuzluk etmektir.

Bu süreçte koçun görevi danışanın öz değerlerine uygun gerçekleştirmek istediği hayallerini isteklerini ve özlemlerini dillendirmesi, amaçlarını ve hedeflerini netleştirmesini sağlayarak istediği sonuçlara ulaşmasına yardımcı olmaktır.

Bir koçluk sürecinde koç sürekli yapılan anlaşmanın gidişatına göre seçimler yapar. Gidişatın akışını danışandan gelen her cevap belirler. Konuların ve akışın yönlenişi ile ilgili farkındalık, koçlukta kilometre taşı edinmiş, koçlar için bir refleks haline gelmiştir. Bu koçlar neyin ne zaman daha önemli olduğunu hissedip güncellenen bu yeni konu ile ilgili sorular sormaya ve teknikler kullanmaya yönelirler. Bu o anda dans etmesanatıdır (1). Bu dans tangoyla yakın benzerliklere sahip bir danstır. İlk bakışta “Tango ile koçun görüşme anındaki dansı arasında nasıl bir benzerlik vardır?” sorusu akla gelir.

Tango yapanlar bilir, tangoda yöneten (başı çeken) erkek ve onu izleyen kadının birlikte müziğe ayak uydurarak ortaya çıkan büyüleyici bir görsel şölendir. Tıpkı danışanın anlattıklarıyla başı çekmesi ve koçunda tıpkı kadının erkeği izlediği gibi danışanı izlemesi ve de anlatılanlara bağlı kalarak yeni soru ve cevaplarla danışanı izlemesi gibidir. Tangoda erkek kısa veya uzun adım atılacağına, veya hangi dans figürünün yapılacağına karar verendir. Koçlukta da, danışan sorulara verdiği cevaplarla koçun ne yöne gideceğine karar verendir. Burada kadın erkeğin göğsünden gözlerini ayırmadan temasta kalarak dans eder. Bu, koçun danışanın beden dilini takip ederek pür dikkat danışanı dinlemesi ve aynı zamanda danışanın belirlediği konuyu ulaşmak istediği noktaya taşıma sorumluluğu ile eş değerdir.

Burada kadın erkeğin göğsünden gözlerini ayırmadan temasta kalarak dans eder.

Danışanla konunun belirlenmesinin ardından ulaşmak istenen noktanın netleştirilmesiyle başlayan görüşmenin hiçbir kesintiye uğramadan temas kesilmeden tamamlanmasına benzer bir şekilde tangoda da tandanın (üçlü veya dörtlü grup şarkılar) tamamlanması iyi bir dansın temel şartıdır. Görüldüğü gibi koçluk görüşmesinde koçun, danışanı ile anda kalarak yapılan dans ile tango arasında birçok benzerlik vardır. Tangoda her dans pistinde dans akışının sağlanabilmesi için oluşturulan ronda (çiftlerin oluşturduğu saatin ters yönünde akan dans halkası) vardır. Ronda üzerinde dans eden çiftlerin yapmakta oldukları figüre göre dans esnasında akışın ayarlandığı, yön değiştirme anlarının dans eden diğer çiftler için dans halkasının akışını engellemeyecek biçimde dans halkasında yer alması esastır. Bu ronda akışında takım koçluğunda ilgili hedefleri gerçekleştirmek için gerekli olan öz farkındalığını ortaya çıkarmak amacıyla toplu halde yapılan koçluğu andırmaktadır.

1) WHITWORTH Luara Whitworth, KIMSEY-HOUSE Karen, vb. (2018), Koaktif Koçluk, İstanbul, MediaCat Kitapları

İlknur ÇAVUŞOĞLU