Etiketler Organizasyonlarda koçluk kültürü

Etiket: Organizasyonlarda koçluk kültürü

Satış Organizasyonlarında Koçluğun Motivasyona Etkisi

İş dünyası ve beraberinde satış dünyası, küreselleşme ve hızla olan değişim ve gelişim ile rekabetin arttığı bir alan olmuştur. Bu nedenle organizasyonlardaki yöneticiler ve çalışanlar bu hızlı değişim ve rekabete ayak uydurmak zorundadır. Rekabetin getirdiği zorlu mücadele, organizasyonlarda yöneticilerin ve çalışanların yönetme ve çalışma şekillerini yeniden gözden geçirme gerekliliğini doğurmaktadır.Dilek Öztürk