Etiketler Avram Holmes

Etiket: Avram Holmes

Farklı olmak, tuhaf olmak anlamına gelmiyor

Popüler düşünme veya davranış şekilleri illa etik, doğru veya diğerlerinden daha iyi olmak zorunda değil. Yani bir şeyi “herkesin yapıyor” veya “herkesin söylüyor” olması onun daha iyi olduğunu göstermiyor. Bununla birlikte normların dışında olan her davranış da ruhsal bir hastalık veya bozukluğun göstergesi olmak zorunda değil. Holmes da insanların çeşitliliğini esas alarak pozitif ve negatif davranışların önemli bir amaca hizmet ettiğini öne sürüyor. Örneğin, beynin engellemeleri kontrol eden bölgesindeki farklılıklar heyecan arama, dürtüsel davranış sergileme şeklinde sonuçlanabilir. Bu da kendini bağımlılık, suça eğilim, hiperseksüalite olarak gösterebilir. Öte yandan yine aynı farklılık motivasyon yüksekliği, yüksek sosyal başarı, üretkenlik şeklinde de sonuçlanabilir.