Pisagor’dan Bilgeliği Arayanlara 10 Altın Anahtar

Pisagor’dan Bilgeliği Arayanlara 10 Altın Anahtar

5028
0
PAYLAŞ

Pisagor’un, milattan önce 600 ile 590 yılları arasında doğduğu düşünülmektedir. Yaklaşık 100 yıl yaşadığı rivayet edilir. Genellikle sayıların babası olarak bilinir. Doğumu ile ilgili bir çok ilgi çekici efsane anlatılır. Bunlardan bazıları Hz. İsa ile ilgili anlatılanlarla çarpıcı benzerlikler taşır.

Öğretilerine bakıldığında batı ve doğu felsefelerine tam olarak hakim olduğu kolaylıkla anlaşılır. Kimi İslam düşünürlerinin Pisagor’dan ve onun öğretilerinden beslendiği bugün bilinen bir gerçek.

Pisagor, kendisine filozof diyen tarihteki ilk kişi. Dünya bu kelimeyi ona borçludur da diyebiliriz. Ondan önce bilge insanlara ‘veli’ ya da “bilen” gibi isimler veriliyordu. Pisagor, ‘bilgi sever’ ya da “bilgiyi arayan’ anlamına gelen filozof kelimesini kullanarak bir anlamda alçakgönüllülüğünü de ispat etmiş.

Bu kadar dolu ve öğreten birinin hayatını kısa alıntılarla anlatmak pek mümkün değil. Malum internetten okunanların sadece ve kısa olması gerekiyor. Öyleyse Pisagor’un altın anahtarlarına ‘kısaca’ bir bakalım.

1-Halkın yolundan çekil ve fazla çiğnenmemiş yollardan yürü

Bilgeliğin kalabalıkların yürüdüğü yollarda bulunamayacağını özetleyen bu söz; bilgeliği arayanların onu yalnız araması gerektiğini söyler.

2- Tanrıların örneğini takip ederek her şeyden önce diline hakim ol

Söz, insanı yanlış temsil edebilir. Ne söyleyeceğine emin değilsen sessizliği seçmelisin.

3-Rüzgar esiyor, sese tap

Burada anlatılmak istenen Tanrı’nın “Ol” kelimesinin elementlerin sesinde işitildiğidir. Doğadaki her şeyin uyum, ritm, ve belli bir düzenle Tanrı’nın özelliklerini tezahür ettirdiği hatırlatılıyor.

4-İnsana yükünü kaldırmada yardım et, ama onu yere bırakmasına yardım etme

Gayret gösterene yardım edilmesi, ancak kişi kendi sorumluluklarından kaçındığında yardımın kesilmesi gerektiği öğütleniyor. Pisagorcu öğretiye göre tembelliğin teşvik edilmesi en büyük günahtır.

5-Elinde ışık olmadan Pisagorcu konularda konuşma

Ruhani ve entelektüel bir aydınlanma olmadan gizli bilimler ve Tanrı’nın sırları konusunda yoruma kalkışılmamalı. Öğrendim sandığın şeyleri başkalarına anlatma hevesini körelt.

6-Evinden çıktıktan sonra asla geri dönme, çünkü periler sana yoldaşlık etmektedir.

Hakikati aramaya başlayıp sırrın bir kısmını öğrendikten sonra eski cehalet ve kusur yaşantısına geri dönenler büyük acılar çekeceklerdir; çünkü İlahi dünya hakkında hiçbir şey bilmemek, öğrenmeyi yarıda bırakmaktan daha iyidir.

7-Bir horoz besle, ama onu asla kurban etme.

Horoz, Pisagorcu öğretide hem insan bedenini hem de hayatı simgelemektedir. Burada anlatılmak istenen iki önemli ders var. Birincisi hayatın kutsal olduğu ve Tanrı’ya sunu olarak bile bir canlı yok edilmemesi gerektiğidir. İkincisi ise bedenin ilahiliğin en değerli ifade aracı olduğu için korunması ve ona özen gösterilmesi gerektiğidir.

8-Kırlangıçların evine yuva yapmasına izin verme

Hakikati arayanlar, geçici düşünceleri aklından uzaklaştırması ve düzeysiz insanları hayatına sokmaması konusunda uyarılmaktadır. Kişi etrafını her zaman ilham veren düşünürler ve çalışkan insanlarla donatmalıdır.

9-Sağ elini herkese kolayca verme

Bu söz müride, kendine hakim olması ve takdir edemeyeceklere hikmetini ve bilgeliğini (sağ elini) uzatmaması gerektiğini öğütler. Burada el, cehalet yüzünden düşenleri kaldıran Hakikati temsil ediyor. Fakat kalbi ve aklı ölü olanların çoğu hikmet istemediği için onlar kendilerine nezaketle uzatılacak eli keseceklerdir. Cahil yığınlarını ancak zaman tedavi edecektir.

10-Yataktan çıktıktan sonra pijamalarını katla ve çarşaftaki uyku izlerini sil

Cehalet uykusundan uyananların daha önceki ruhani karanlıklarının izlerini silmeyi öğütlüyor. Çünkü yoldan geçen bilge ardında daha akılsız ve kör olanların put yapmak için kalıp olarak kullanacağı izler bırakmaz.

Uyumsuz Bir Zihnin Not Defteri

Kayıp Çağ 1 Kelimeler Devri