PERYÖN ARAŞTIRMASI

PERYÖN ARAŞTIRMASI

167
0
PAYLAŞ

“More with less – daha az kaynakla daha çok sonuç” sloganı ile hareket eden günümüz  iş hayatında, İnsan Kaynakları Profesyonellerinin, sadece operasyonel süreçleri sorunsuz yürütmesi değil, aynı zamanda kurumun stratejik iş gerekleriyle uyumlu bir şekilde ileri uzmanlık sergilemesi, farklı fonksiyonel alanlarda da aktif katılım ve katkı sağlaması beklenmektedir. Bu değişimin bir parçası olarak, işgücü analitikleri ve planlama, doğru maliyetle, doğru zamanda, doğru becerilere odaklanan optimal yetenek yatırımları yapmayı mümkün kılan işgücü stratejisini ve verimliliğini sistematik bir yaklaşım ile ölçümleme ve yönetme süreci, İnsan Kaynakları yönetimlerinin öncelikli konu başlıkları arasındadır. İşgücü analitikleri arasındaki önemli ölçüm araçlarından biri de hiç kuşkusuz “Çalışan Devir Oranları”dır.

 

PERYÖN’ün yaptığı; çeşitli sektörlerden 82 katılımcının veri sağladığı araştırmanın amacı,  2014 yılında Türkiye işgücü piyasalarındaki devinim ve olası sektör farklılıklarını belirlemekti.

Yapılan Araştırmaya Göre:

·      Sektöre özel sonuçlar incelendiğinde; ortalama çalışan devir oranının %21 olduğu gözlemlenirken, 2014 I. Yarıyılında bu oran ortalama %23 olarak gerçekleşmiştir.

·      Toplam çalışan sayısında yüzdesel olarak en büyük artışın %58 oranıyla Medya sektöründe yaşandığ tespit edilmiştir. Medya sektörünü sırasıyla %28 oranıyla Perakende ve %25 oranıyla Finansal Hizmetler sektörleri takip etmektedir.

·      2014 yılı I. Yarı Yıl sonuçlarına bakıldığında ortalama iş gücü devir oranı %19 ile oldukça yakın bir orana işaret ederken, en yüksek büyüme Turizm sektöründe gözlenmiştir.

·      2013 Yılı araştırma sonuçları ile karşılaştırıldığında ise, iş gücü devir oranının son bir yılda %1 oranında arttığı gözlemlenmektedir.

 

Çalışan Devir Oranı araştırma sonuçların ortaya koyduğu öncelikli bulgu; araştırmaya katılan 80 organizasyonun 2014 yılı içindeki işgücünün büyüme gösterdiği yönündedir. 2014 yılı çalışan devir oranları sektör bağımsız değerlendirildiğinde, yeni işe alımların yarattığı devir oranı ortalama %32 iken, tüm sebepler dahil işten çıkışların yarattığı devir oranı ortalama %21 olarak gerçekleşmiştir.

Tüm yıl boyunca en fazla işe alımın ortalama %64 oranıyla Perakende sektöründe yaşandığı tespit edilmiştir. Perakende sektörünü sırasıyla %62 oranıyla Medya ve %50 oranıyla Finansal Hizmetler sektörleri takip etmektedir

 

Katılımcı organizasyonların 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işe alımların %9’u yönetim kadrolarına yapılan yeni alımlardır. Bu oran 2013 yılına göre 8 puan gerilemiştir. 2014 yılı içerisinde ortalamada en yüksek yönetici işe alımı gerçekleştirmiş sektörlerin başında %38 oranı ile Enerji sektörü gelmektedir. Bunu sırasıyla %30 ile Medya ve %17 ile Holdinglerin takip ettiği gözlemlenmektedir.

 

İstifa edenlerin arasında performansı ortalamanın üzerinde iyi olan çalışanların oranı sektör-bağımsız olarak incelendiğinde ortalama %29 olarak gerçekleştiği gözlenmektedir. Bu oran geçtiğimiz yıla göre 7 puanlık bir gerileme göstermiştir.

Sektörel olarak incelendiğinde ise; Hızlı Tüketim ve İnşaat & Mühendislik sektöründe istifa eden her 4 çalışandan 3’ünün performansının ortalamanın üzerinde olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynak: PERYÖN ( Türkiye Insan Yönetimi Derneği)