ORTA VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ TUZAĞI

ORTA VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ TUZAĞI

437
0
PAYLAŞ

18. Yüzyılda buharın sanayide kullanılmasıyla 1.0 olarak başlayan sanayi devrimi 19. Yüzyılda elektriğin de üretimde kullanılması ile 2.0 seviyesine, 20. Yüzyılda ise 70’li yıllarda bilgisayarların piyasaya sürülmesi ile 3.0 seviyesine yükselmiştir. Günümüzde ise nesnelerin interneti yani bilişim teknolojileri ile endüstriyel faaliyetlerin üretimde birlikte kullanılması ile yapay zekayı da içeren Endüstri 4.0 devrimi başlamıştır.

İşin ciddiyetinin farkında olan ülkeler, şirketler ve insanlar kendilerini bu devrime en kısa sürede adapte edebilmek, bu devrimin bir parçası olabilmek için çalışmalarına başlamışlar ve önemli yol kat etmişlerdir. Zira artık üretimden, iş yapış şekline her şey yani oyunun kuralları yeniden yazılmaktadır. Bu çerçevede eski yönetim ve liderlik anlayışlarının da değişime uğrayacakları gayet açıktır. Bu sebeple özellikle firmalardaki beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanların bu değişime direnmek yerine kendilerini hızla yeni sisteme adapte etmeleri gerekmektedir.

Prof. Dr. Acar Baltaş’ın dediği gibi liderlerin başarılı olması için yeni iş alışkanlıkları edinip, geliştirmesi ve düşünce haritalarını yeniden düzenlemeleri gerekmektedir. Günümüzde neredeyse bütün elektronik aletlere zaman zaman güncelleme gelirken ne yazık ki aynı güncelleme iş hayatında kritik pozisyonlarda bulunan kişilerde her zaman görülememektedir. Bu bir parça ekonomide ülkelerin içine düştüğü orta gelir tuzağına benzetilebilir.

İlk defa Dünya Bankası’nın 2007 yılında yayınladığı ‘’Doğu Asya’nın Ekonomik Gelişimi ve Yeniden Doğuşu İçin Fikirler’’ isimli raporunda bahsedilen ‘’Orta Gelir Tuzağı’’ nı eski hazine müsteşarlarımızdan ekonomist Mahfi Eğilmez; bir ekonomide kişi başına gelirin belirli düzeye ulaşıp bunun üzerine çıkamaması ya da durgunluk içine girmesi olarak tanımlamıştır. (Kişi başına yıllık yaklaşık 7.500 – 15.000.-USD arası)

Artık yeni bir tuzaktan bahsetmenin zamanı gelmiştir. Bir ülkenin ya da bir firmanın kaderini elinde tutan yönetici kadroları içerisinde de orta ve üst düzey yönetici tuzağına yakalanan çok sayıda idareci bulunmaktadır. Belkide ilk defa bu yazıda okuyacağınız ‘’Orta ve Üst Düzey Yönetici Tuzağı’’ ise; fazla iletişim kurmayan, kendilerini içinde bulundukları çağa göre yenilemeyen, yeni şeyler öğrenmeyen ve bu yüzden idare ettikleri ülke ya da firmalarını kendileri ile birlikte kaçınılmaz sona sürükleyen makam ve ego sahibi yöneticilerin düştüğü tuzak olarak da tanımlanabilir.

Başta iletişim sorunları olmak üzere benzer türden olumsuzlukların önüne geçebilmek için dünyada özellikle kurumsal firmalar orta ve üst düzey yöneticilerini yönetici ve takım koçlarından eğitim almaları konusunda desteklemeye başlamışlardır. Çünkü önemli akademisyenlerden Richard Boyatsiz’e göre doğru liderler her durumda çevrelerine mutluluk, neşe ve ilham saçıyorlar. (Kendini İşten Fethet, Kısa, 2016)

Potansiyeli serbest bırakıp , en yüksek seviyede performans ortaya koyan bir koçluk tarzıyla nasıl liderlik yapılacağını bilmek yirmibirinci yüzyıla uyan liderlik tipine giden yoldur. Koçluk alan kişi realiteye ulaşır ve yeni beceriler ve davranışlar geliştirir. Ancak bunu söylendiği ya da öğretildiği için değil, koçluğun tetiklemesiyle kendi içinden keşfederk yapar. (Whitmore, 2017)

Yoga’nın babası olarak anılan Hintli Patanjali’nin kalpten inandığım bir sözü var:

‘’Büyük bir amaç, olağanüstü bir proje için ilham duyduğunuzda bütün düşünceleriniz zincirlerini koparır. Beyniniz sınırlarını aşar, bilinciniz her yöne genişler ve kendinizi yeni, büyük ve harika bir dünyada bulursunuz. Uyuyan kuvvetler, beceriler ve yetenekler uyanır ve olmayı düşlediğinizden çok daha harika biri olduğunuzu keşfedersiniz.’’

Zaman her türlü egolardan, bahanelerden sıyrılıp koçluk almaya, öğrenmeye ve öğrendiklerimizi uygulamaya geçme zamanıdır. Yönetici tuzaklarına yakalanmayan yönetici yoktur ama tuzaklardan kurtulan da çoktur. Yeter ki yöneticiler doğru yol arkadaşları ile bu yolculuğa çıkacak kararlılığı ve cesareti göstersin.

Sevgi ve saygılarımla,

Mehmet Ulusal SAĞ

Yönetici Koçu