Ölüm Yok Korku Yok

Ölüm Yok Korku Yok

56
0
PAYLAŞ

Bu dünyadaki en büyük korkularımızdan biri ölüm korkusudur. Ölüm korkusundan özgürleşmek yaşadığımız her an bizi bilgeliğe bir adım daha yaklaştırır. Elde etmek istediklerimizin, kaçtıklarımızın, dileklerimizin ve acılarımızın her birine yeterince derinlemesine baktığımızda ölüme doğru yaklaştığımızı hissederiz. Bizi ölüme yaklaştıran her saniye, yaşamın farklı bir şey olması gerektiğine inancımızla birleşerek fark etmesek bile ölümü hep göz önünde tutmamızı sağlar.

Yaşam sadece sonunda ödüllerin olduğu ve tamamlanması gereken acı bir deneyim midir yoksa sonunda cezanın beklediği ama kendisinin de ceza olduğu bir süreç mi?

Thich Nhat Hanh, güçlü kıyasları, rehberliği ve hikâyeleri aracılığıyla nasıl yaşadığımıza ve öldüğümüze dair içgörüler sunuyor ve bize korkudan bağımsız bir hayat yaşamanın yolunu gösteriyor.

Gelmek Yok, Gitmek Yok

Birçoğumuz için en büyük acı, gelmek ve gitmek anlayışı- mızdan kaynaklanır. Sevdiğimiz insanın bir yerden bize geldiği- ni ve şimdi de bir yere gittiğini düşünürüz. Fakat bizim gerçek doğamız “Gelmek yok, gitmek yok,” doğasıdır. Biz hiçbir yer- den gelmedik ve hiçbir yere gitmeyeceğiz. Koşullar yetersiz ol- duğunda artık bunu dışa vuramayız. Bu bizim var olmadığımız anlamına gelmez. Radyo seti yokken radyo dalgalarının olması gibi, yalnızca dışa vurmayız. (Kitaptan alıntı yapılmıştır)