Öğretmenler ne kadar mutlu? Anket sonuçları açıklandı…

Öğretmenler ne kadar mutlu? Anket sonuçları açıklandı…

436
1
PAYLAŞ

Yetişen bir birey evden çıkıp sosyalleştiği andan itibaren, öğretmen onun en önemli otorite figürü haline gelir. Anne ve babadan sonra, üçüncü bir ebeveyn gibidir. Bilgi aktarır, ilham verir, değişim yaratmak için emek harcar. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle “milletleri kurtaran” yalnızca öğretmenlerdir. Peki ya Türkiye’de öğretmenler ne kadar mutlu?

Mesleğinizi seçerken sizin için neler önemliydi? Birçoğumuzun ergenlik yıllarında yapmak zorunda kaldığı meslek seçimleri kimi zaman isabetli olurken, kimi zaman da hüsranla sonuçlanabiliyor. Kişinin mesleğinden aldığı tatmin, esenliğini, mutluluğunu, kazancını ve tüm bunlarla bağlantılı olarak sağlığını bile etkileyebiliyor. Özellikle toplumumuzda büyük saygı gören öğretmenlik mesleğinin Türkiye’deki öğretmenlere ne kadar mutluluk getirdiği ve bunun şehirlerarası nasıl bir farklılık gösterdiği, Sola Unitas Akademi’nin ülke çapında yürüttüğü anketle ortaya çıktı.

Meslek Seçiminizi ve Mutluluğunuzu Belirleyen Değerleriniz

Değerler, kişilerin hayata bakış açısını, yaşayış biçimini ve esenlik seviyesini belirleyen en önemli bireysel özellikler. Sosyal psikoloji araştırmaları, kişilerin önemli seçimlerinin ve bu seçimler sonrasındaki tatmin seviyelerinin, hangi değerleri ön planda tuttuklarına bağlı olduğunu ortaya çıkarıyor.

Sola Unitas Akademi’nin alanında bir ilki gerçekleştiren projesi  İzotomi, 1700 kişiden topladığı anket verilerini kullanarak Türkiye’deki mesleklerin ve meslek gruplarının değer haritalarını çıkarıyor. Bunun yanı sıra, ankete katılan bireylerin mesleklerinden mutluluk seviyesi ölçülerek, kariyer seçimi yapma çağında olan gençlere yol gösterici olabilecek bir sistem kullanılıyor. Buna göre, her meslek grubunun en mutlu mensuplarının değerleri ortaya konarak, gençlere kendi değerleri doğrultusunda seçim yapmaları için sayısal bir veri sunulmuş oluyor. İzotomi programının önemli bir kısmını ise bu sayısal ölçümü izleyen koçluk seansları oluşturuyor. Gençlerin değer ve yatkınlıkları birebir ve yüz yüze yapılan görüşmelerle netleştiriliyor ve bu doğrultuda başarılı ve mutlu olacakları meslek gruplarını bulmaları sağlanıyor.

İzotomi programının temelini oluşturan anket sonuçları ise ülkemizdeki farklı meslek grupları hakkında ilginç veriler ortaya koyuyor. Türkiye’nin en mutlu şehirleri sıralamasının yanı sıra, her bir mesleğin hangi şehirlerde daha mutlu olduğunu gösteriyor.

Hangi Şehirlerin Öğretmenleri Daha Mutlu?

İzotomi anket sonuçları, katılan 54 şehrin 30’undan öğretmenlerin ankete katıldığını, bu şehirlerin 20’sindeyse öğretmenlerin ortalamanın üstünde bir mesleki tatmin yaşadıklarını gösteriyor. Aydın, Balıkesir, Muş ve Sakarya’dan katılan öğretmenlerin tümü tatmin seviyelerine 5 üzerinden 5 verirken, meslekteki ortalama tatmin seviyesi 5 üzerinden 3.7 olarak bulunmuş.

İzotomi proje direktörü Ceren Yalın, sayıları doğru yorumlamanın önemine dikkat çekiyor: “Ankete birçok şehirden katılım almış olmamıza rağmen, bunların yalnızca 4 tanesinde istatistiki olarak anlamlı bulunabilecek sayıda öğretmenimiz ankete katılmış.” İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun şehirleri katılımın en yüksek görüldüğü şehirler. Bu 4 şehir arasında hem katılım hem de mesleki tatmin olarak İstanbul başı çekiyor.

Öğretmenlerin En Yüksek Değerleri

İzotomi programı anket ölçümlerinde, dünyanın en saygın bireysel değerler ölçeklerinden Schwartz ölçeğini kullanıyor. Bu ölçeğe göre, insanların bireysel değerleri 10 temel değer çevresinde gruplanıyor. Bu değerler kurallara uyma, gelenekçilik, iyilikseverlik, evrenselcilik, özyönetim, uyarılma, hazcılık, başarı, güç ve güvenlik olarak belirlenmiş. Değerlerin öğretmenler arasındaki dağılımı ise meslek hakkında ilginç bir gerçeği ortaya koyuyor.

Türkiye genelinde en yüksek ikinci değer olan güç, 4 şehrimizden 3’ünde öğretmenlerin en yüksek değeri olarak bulunmuş. Yalnızca İzmir’deki öğretmenler bu konuda diğer şehirlerden ayrılıyor: Diğer şehirlerdeki meslektaşlarının aksine, İzmir’deki öğretmenlerin en yüksek değeri gelenekçilik. Bu değer, Türkiye genelinde de en yüksek bireysel değer olarak bulunmuş.

Bir diğer açıdan bakıldığında ise şehirlerarası farklılıklar daha net ortaya çıkıyor. Öğretmenlerde en düşük çıkan değerlerde 3 farklı sonuç var: İzmir ve Samsun’daki öğretmenler için en az önem taşıyan değer evrenselcilikken, Ankaralı öğretmenler için özyönetim, İstanbullu öğretmenler içinse iyilikseverlik en az önem taşıyan değerler.

Kaynak: Sola Unitas Akademi 0212 705 05 24

 

 

1 YORUM

  1. Burda öğretmenlerin yaş ortalaması, cinsiyet ve öğretmenlerin alanları da önemli. Anket ölçeğinde bunlar gözönünde bulunduruldu mu? Merak ediyorum.

Comments are closed.