Liderin Gerçek Gücü

Liderin Gerçek Gücü

329
0
PAYLAŞ

Teması yönetim bilimleri olan yazılarda “Yönetici işi doğru yapar; lider ise doğru işi yapar” ifadesine veya buna benzer söylemlere rast geldiğimi hatırlarım. Oysa yöneticilik ve liderlik arasındaki fark günlük iş rutinine indirgenemeyecek kadar büyük. İki kavram arasındaki en temel farkın yöneticilerin kurumlarda belirli pozisyonlara atanmış kişiler olmasından, operasyonları yönetmelerinden, faaliyetlerin kurallara uygun yapılmasını sağlamalarından; liderlerin ise vizyonu belirleyen, çevresindekilere ilham veren, duygusal zekâyı iletişime ve davranışlarına yansıtan insanlar olmasından kaynaklandığını ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Lider, ekibiyle birlikte yüksek performans sergileyen kişidir. İyi bir lider, ekip üyelerini kendi alanlarında yetenekli, bilgili ve deneyimli kişilerden seçerek etkin ekipler kurar. Bununla da yetinmeyerek, ekip içerisindeki beceri ve deneyim düzeyini dengeleyerek çalışanlar arasındaki uyumu sağlar. Kişilerin kendilerinin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine yönelik farkındalıklarının artmasına imkân tanır. Potansiyellerini en etkin şekilde kullanmalarına destek olmak adına onlara sorumluluklar verir. Bu tarz bir liderlik, çalışanların talimatlara ve yönlendirmelere ihtiyaç duymaksızın kendi yönlerini belirlemelerine olanak tanır.

Liderler, bulundukları organizasyonun rekabet ortamında başarılı ve sürdürülebilir iş sonuçları alması için ihtiyaç duyulan çalışma ortamını ekipleriyle birlikte yaratırlar ve bunu sürekli kılarlar. Bunu yaparken bulundukları pozisyonun kendilerine sağladığı hiyerarşik güçten ve statüden faydalanmak yerine çalışanların yaptıkları işe anlam yüklemelerini sağlayarak onları harekete geçirirler. Bir liderin gücünün gerçek ölçüsü, tanımladığı hedeflere ulaşmak adına ekibinin gösterdiği performanstır. Birlikte çalıştığı ekip üyelerinin güçlü yönlerini, enerjilerini ve yaratıcılıklarını yaptıkları işe yansıtmaları için gerekli ortamı hazırlayan liderler, böylelikle ekibinin potansiyelini aynı hedefe hizmet edecek şekilde performansa yönlendirirler.

“Bir liderin kalitesini anlamanın en kestirme yolu, çevresindeki kişilere bakmaktır.”

Machiavelli

Liderin bir işi yönetmesi için o işi en iyi yapan kişi olması gerekmez. İş süreçlerini biliyor, onları doğru uyguluyor ve doğru insanları süreçlere dahil ediyor olması önemlidir. 1994 – 2001 yılları arasında New York belediye başkanlığı yapmış Amerikalı siyasetçi ve hukukçu Rudolph Guiliani’nin dediği gibi, “İyi lider kendi zayıflıklarını bilir ve çevresine bunları telafi edecek kişileri toplar”.

Liderin bu yaklaşımı, bir sonraki lider kuşağını seçip yetiştirmek, çalıştıkları kuruluşların geleceğini güvence altına almak ve bu sayede sürdürülebilirliği sağlamak adına da kurumsal değer yaratır.

Ünal Elbeyli