İleri Bildirim İstemek

İleri Bildirim İstemek

95
0
PAYLAŞ

Kurumsal hayatın efsaneleşmiş kavramlarından biri hâline gelen “geri bildirim” yönetim bilimlerini konu alan pek çok kitapta kendine yer bulur. Geri bildirimin kişiye nasıl verileceği, içeriğinin ne olması gerektiği ve geri bildirimi alan kişide yaratması beklenen değişimlerin izlenmesi hakkında faydalı bilgiler yer alır bu kitaplarda.

Türk Dil Kurumu, geri bildirim için “yapılan bir davranışın, düzenlemenin sonucu hakkında insanın çevreden edindiği bilgi” tanımını kullanıyor. Geri bildirim, adından da anlaşılacağı üzere kişinin geçmiş performansının yansımalarını barındırır içinde. Dolayısıyla geçmişe odaklanır ve kişinin artık geçmişte kalmış bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirdiği eylemleri ve bu eylemlerin sonuçlarını konu alır.

Geri bildirim kişinin güçlü ve iyileşmeye açık yönlerini, örnek olaylar ve iş sonuçları üzerinden nesnel olarak ortaya koymak adına uygulanan bir süreç olmasına rağmen her zaman beklenen etkiyi verememekte; geri bildirimi alan kişi bunu tenkit edilmek, yargılanmak, yerilmek olarak algılayabilmektedir. Hattâ geri bildirimi verenin kim olduğuna bağlı olarak tepkisel bir yaklaşım sergileyebilmektedir. Daha da önemlisi pek çoğumuz, duyacaklarımızdan rahatsız olacağımız önyargısıyla geri bildirim almaya istekli olmuyoruz.

Yukarıda bahsettiğim gibi, geri bildirim “geçmişe” yöneliktir. Geçmiş zamanı konu alır. Oysa geçmiş, artık tarih olmuştur. Elbette ki, geçmiş yaşanmışlıklarımızdan ders alacağımız durumlar, bizi aynı hatalara düşmekten alıkoyacak kazanımlarımız var. Bununla birlikte, geçmişe dönüp onu değiştiremeyeceğimizi de biliyoruz.

Peki, bir anlığına tüm bu yazdıklarımın tersini düşünüyor olsak ve bu bildirimi “ileriye” yönelik aldığımızı hayal etsek…

İş yerimizde, arkadaş çevremizde, ailemizde yer alan kişilere gidip “Kendimi geliştirmem gerektiğini düşündüğüm iki konuda senden destek rica ediyorum. ‘…’ ve ‘…’ konularında şimdikine kıyasla daha iyi bir seviyeye erişebilmem için bana neler önerebilirsin?” şeklinde bir yaklaşım “ileri bildirim” almak adına atacağımız ilk adım olacaktır.

İleri bildirim almanın bir olumlu yanı da yardımını talep ettiğimiz kişilerin, kendimizi geliştirme yolculuğumuzda bize eşlik etmesini isteyerek onlara değer verdiğimizi gösteriyor olmamız. Kişisel gelişimimiz için kendilerine danıştığımız insanlar, görüşlerinin bizim için değer ifade ettiğini gördüklerinde bize destek olmak adına neler söyleyebilir sizce? Daha da önemlisi kendilerini nasıl hissederler? Sanırım kötü hissetmeyeceklerdir.

Madalyonun bir yüzünde bizler bulunurken diğer yüzünde geri bildirim vermeye çalışıp başarıya ulaşamayan, çoğunlukla da birkaç kez duvara çarptıktan sonra geri bildirim verme isteğini yitiren kişiler olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Bu insanların ileriye yönelik vereceği öneriler, alt bilincimizde herhangi bir eleştirel yaklaşım olarak algılanmayacağından uygulamaya daha açık ve istekli olabileceğimizi unutmayalım. Neticede ileri bildirimi isteyen bizleriz!

Kişinin kendini yeniden inşa etme sürecinde bir gelişim tuğlasını da başkasının koymasına izin veriyor, daha da önemlisi istek duyuyor olmak sizin kulağınıza nasıl geliyor?

Ünal Elbeyli