İKNANIN BİR DİLİ OLSA DA KONUŞSA

İKNANIN BİR DİLİ OLSA DA KONUŞSA

100
0
PAYLAŞ

Ah şu ikna! Hakikaten bir dili olsa da konuşuverse.. Hepimiz rahatlasak.. Öyle değil mi? Kaçımız hayır diyebiliriz? Sağıma bakıyorum kadın erkeği iknaya çalışıyor, soluma bakıyorum anne çocuğunu, öne bakıyorum patron çalışanını, arkaya bakıyorum çalışan patronunu… Önum arkam sağım solum sobe! Herkes ikna yanlısı..

İkna denilen kavram doğru kullanılırsa hassas ve derin… Haklı olduğunuz bir durumda iknada zaafınız varsa, baskın olan karşı tarafın iletişim baskınlığına mecburi boyun eğebiliyorsunuz. İş görüşmesindesiniz, donanımınız muazzam geldik mi ikna yeteneğinize, yoksa bu yönünüz, cevher olsanız üzülerek çıkıyorsunuz IK odasından. Benim burada bahsetmek istediğim baskı unsuru ikna değil, iknanın kullanılması gerektiği doğru durumlarda nasıl kullanılabileceği.

OLUMLU / OLUMSUZ CÜMLENİN DENGESİ
Bu durum en çok satış ve pazarlama alanında somut olarak karşımıza çıkıyor. Mağazada dolaşırken bayan temsilci naifçe yaklaşıyor; denemek ister misiniz? Sadece deneyin almak zorunda değilsiniz. ikna olur deneriz. Basta ilgimizi çekmeyen denemek istemediğimiz ürün, almak zorunda değilsiniz ‘sizin kontrolünüzde’ mesajıyla olumlu, olumsuz cümle dengesiyle muhtemel ikna ile neticelendirilir.

SIK TEKRAR
Şarkıların nakarat kısmı en vurucu örneğidir. Bolca tekrar eden cümleler karşı tarafta bir süre sonra iknayı getiriyor. Tabi elbette içi dolu, akılcı olması şart. Anlaşılır, bol tekrarlı, basit içerikler akılda kalıcılığı artıyor ve karsımızdakinin fikrini değiştirmek için önemli bir rol üstleniyor.

AKILDA KALICI KISA CUMLELER
Basit ve vurucu cümleler karsımızdakinde daha yüksek anlam buluyor. Anlam bulan cümle ikna ediyor. Atasözü ve deyimlerin buna en iyi örnek olacağını düşünüyorum.

AKILDA YER ETME PEKİŞTİRME
Duyularımıza hitap eder. Amacı karşıdaki kişinin 5 duyu organından birini devreye sokmaktır. ‘’Aç buz gibi bir ayranJ (yerli içeceğimizin reklamı olsun istedim.), yemyeşil biberlerim var, kan kırmızı domates, çıtır çıtır patates. Eşleştirdiğimizde çağrışım yoluyla bilgiyi hatırlıyoruz. Hatırladığımız bu tekrar ikna olmamızı sağlıyor.

Ben de bu yazımın sizleri ikna edebilmesi adına daha fazla uzatmayıp, iknanın kısa, anlaşılır metodundan yararlanarak bitirmek istiyorum. Karşımızdakini baskı altında tutmadan, akılcılıkla, doğru ve sağlıklı bilgiyle iknalı iletişim diliyorum.

Sema ÖZTÜRK