Günah Keçisinin Hikayesi

Günah Keçisinin Hikayesi

1119
0
PAYLAŞ

“Günah keçisi” deyimi, iyi gitmeyen her türlü işten sorumlu tutulan, başkalarının    cezasını ve sorumluluğunu çeken kişi anlamında kullanılır. Deyimin kökeni Yahudiliğin inanış ve tarihinde vardır ama olayın gelişimi İncil’de anlatılır.

Bu anlatıma göre yıllık günah çıkarma merasimlerinin bitiminde en yüksek seviyedeki Musevi din adamı  Allaha adamak üzere iki keçi seçer. Bunlardan biri kesilerek Allaha kurban edilecek diğeri de İsrail halkının tüm günahlarını üzerine yüklenerek çöle salınacaktır. İki hayvan için bir kura düzenlenir.

Kurban edilecek keçiyi din adamı Aaron keserek kurban eder. Sonra ellerini ikinci keçinin başına koyarak İsrail halkının o zamana kadar yaptığı  bütün haksızlıkları, kötülükleri, itaatsizlikleri ve haddini bilmezlikleri yani akla gelebilecek her türlü günahı keçiye geçirir. Bu keçi sırtında toplumun tüm günahları, insanları arkasında günahsız bırakarak çöle doğru gider ve gözden kaybolur. Bu gelenek yüzyıllar boyu tekrar edilir..

Kısaca dünyanın tüm yükünü Atlas’ın omuzlarına yüklerken, insanlığın tüm günahlarını bir keçiye vermişiz.

Kaynak Lüzumsuz Bilgiler Ansk.