Gizil Gücü Performansa Eriştirmek

Gizil Gücü Performansa Eriştirmek

42
0
PAYLAŞ

Her insan kendi içinde ‘potansiyel’ adını verebileceğimiz bir tohum barındırır. Tohumun içerisinde uyumakta olan özün uyanması, canlanması, büyümesi, olgunlaşması ve nihayetinde ‘performans’ olarak tanımlayabileceğimiz enerjiye dönüşmesi, öncelikle bireyin sahip olduğu öğrenme şevkine, kendi üzerinde gerçekleştireceği çalışmaya ve gelişimi için sarf edeceği gayrete bağlı.

Kök salacağı ortam şartlarının bir tohumun büyümesine sağlayacağı katkı neyse bireyin gelişim yolculuğunda yolunu aydınlatacak insanların varlığı da o. Aile ortamında ebeveynlerin çocuklarına, okulda öğretmenlerin öğrencilerine, işyerinde liderlerin çalışanlarına verebilecekleri en büyük hediye onların sahip oldukları potansiyeli görmelerine, tanımalarına ve performansa dönüştürebilmelerine destek olmaları.

“Ne yapayım, ben böyleyim.”

“Elimden gelen bu …”

“Hiç kimse mükemmel değil zaten.”

gibi söylemler insanın yapabileceğinden daha azıyla yetinmesini haklı göstermek adına öne sürdüğü mazeretlerden bir kaçı.

Burada bireydeki dönüşümü kalıcı olarak başlatacak bir etkiye ihtiyaç duyulduğu çok açık. Önyargılarından ve inanç kalıplarından arınmış, değerlerinden ve öz saygıdan beslenen, yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmekten kaçınmayan insanların değişime ve gelişime en fazla açık kişiler olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Değişim yolculuğundaki kişinin potansiyelini önce bireysel düzeyde, ardından dahil olduğu topluluğun bütünsellik düzeyinde performansa dönüştürmesi için öncelikle güçlü yönlerinin tanınması, anlaşılması ve takdir edilmesi büyük önem taşımakta. Bu insanın an itibarıyla bulunduğu yere değil, bulunduğu yerden erişebileceği yere odaklanmak; cevheri işleyerek değerli bir madeni ortaya çıkarmakla eşdeğer. Daha iyi meyve vermesi için bir ağacın aşılanması da o ağacı olduğu gibi bırakmayıp olabileceğinin en iyisine kavuşturmak için sergilenen bir çaba değil midir?

Yapamadıklarını değil, yaptıklarını ve yapabileceklerini görmek ve bu noktayı başlangıç kabul edip ilerlemek bireyin potansiyelini takdir etmek adına önemli bir adım. Bu potansiyelin yeşermesi için de o kişiyi genellemelerden uzak olarak değerlendirmek; onun sadece yeteneklerini değil, kişilik özelliklerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Her insanın kendi içinde barındırdığı tekil gücü görebilmek için kalıplardan arınmış özgür bir bakış açısına ihtiyacımız var. Çoğunlukla da kendimizden arınmış bir bakış açısına…

“Bir insana olduğu gibi davran, öyle kalacaktır.

Bir insana olabileceği ve olması gerektiği gibi davran, öyle olacaktır.” Goethe