GENÇLER VE GELECEĞİN MESLEKLERİ

GENÇLER VE GELECEĞİN MESLEKLERİ

765
0
PAYLAŞ

İnsanlar geçmişte ailelerinin yaptığı meslekle anılırlardı. Çünkü ailenin yaptığı iş babadan oğula geçerdi. Küçük yaşta çocuk o mesleği öğrenir daha sonra baba işi bırakınca çocuklar devam ederdi. Meslek seçimi, kariyer planlama kavramlarına gerek yoktu. Daha çocukken yol belliydi. Genç okuyabildiği kadar okuyor sonra babanın yanında çalışmaya devam ediyordu. Üniversite eğitimi gerektiren meslekler için bile bu durum aynıydı. Doktor babanın muayenehanesini doktor oğul devir alır, avukat babanın ofisine genç avukat olan oğlu ortak olurdu. Baba mesleğini devam ettirmek çocukların en önemli kariyer planıydı.

Günümüzde ise kariyer planlama farklı aşamalardan oluşmaktadır. Hala baba mesleğini devam ettirme eğilimi olan kişiler olsa da çoğu öğrenci artık meslek seçimini bilinçli adımlardan oluşan bir süreçte belirlemektedir. Günümüzde çok daha fazla kişi meslek seçerken kendi kişilik özelliklerini göz önünde bulunduruyor; mutlu olabilecekleri, kendilerini yansıtan ve kendilerini geliştirebilecekleri meslekleri seçiyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KAYBOLAN VE POPÜLER OLAN MESLEKLER

Bilim ve teknolojideki sürekli gerçekleşen gelişmeler günümüzde bazı meslekleri öne çıkarırken bazı mesleklerin giderek kaybolmasına neden oldu. 20 yıl önce var olmayan meslekler günümüzde dünyayı yönlendiren meslekler haline geldi. 4.0 Endüstri devrimiyle birlikte Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Radyo-Televizyon, Halkla İlişkiler, Psikoloji gibi meslekler günümüzün en popüler meslekleri oldu. Son 20 yıl içerisinde tarımdan sanayiye sanayiden de hizmet sektörüne geçiş yaşandı.

İŞE ALIMDA DİKKAT EDİLEN KRİTERLER

Son yıllardaki yaşanan değişimler ve teknolojik gelişmeler yapılan işleri ve meslekleri karmaşık hale getirmiş ve bir işi iyi bir şekilde gerçekleştirebilmek için gereken nitelikler artmıştır. Gazetelerde ve Internet’te günümüzde herhangi bir iş ilanına baktığımızda hemen hemen benzer kriterler göze çarpıyor.

20 yıl önce liseyi tamamlamış kişiler iş yaşamında kolaylıkla iş bulabiliyordu, üniversiteyi bitirenler ise bir şirket için bulunmaz zenginlikti. Günümüzde ise kişinin belli bir üniversiteyi bitirmesi yetmemekte alanında uzmanlaşması yani yüksek lisans yapması gerekmektedir. Artık bazı durumlarda sadece yüksek lisansı tamamlamak da yeterli görülmemektedir. Bu sebeple insanlar artık işten çıktıktan sonra akşamları ya da hafta sonları ek eğitimlere katılmaktalar. Herkes daha fazla bilmeye ve bildiklerini belgelemek için kurslara devam etmektedir. Artık iş yaşamında insanlar kendilerine yer edinmek için okullarda aldıkları eğitimlerle yetinmemekte iş ilanlarında sıralanan nitelikleri karşılamak için ek eğitim, seminer ve kurslara katılmaktadır.

İYİ İŞ YAPANDAN YARATICI ÇALIŞANA GEÇİŞ

Rekabet artık tüm iş ortamlarında yoğun olarak hissediliyor. Sadece verilen işleri iyi yaparak iş yaşamında başarılı olmak imkansız hale geldi. İş yaşamında başarılı olmanın yeni anahtarı “Yaratıcılık”… İş yaşamında yeni projeler üretmek, çalıştığı iş yerine yenilikler getirmek başarılı çalışan olarak nitelendirilmek için gerekli. Yaratıcılık becerisini kazanmak için kişinin dünyaya bakış açısını genişletmesi, farklı perspektiflerden bakabilmesi gerekmektedir. Günümüzde sadece yapılan işi bilmek yetmemektedir. Her çalışanın sürekli yeni becerilerini ekleyeceği kendi alet çantası olmalı.

ABD’li kişisel finans platformu Kiplinger’dan geleceğin meslekleri:

– Etik bilgisayar korsanı

– Sigorta uzmanı

– Gıda kimyageri

– Epidemiyolog

– Kullanıcı arayüzü mühendisi

– Dental hijyenist

– Sonografi uzmanı

– Fizyoterapist

– Bilgi teknolojileri yöneticisi

– Yazılım geliştiricisi

– Yönetim danışmanı

– Sağlık servisleri yöneticisi

– Hemşirelik

– Uygulama geliştiricisi

– Pazar araştırma analisti

– Ağız ve hijyen uzmanı

– Operasyon araştırma analisti

Kaynak: CNNTÜRK