En mutlu çalışanlar hangi ilde yaşıyor, hangi ilde yaşayanlar en doğru seçimleri...

En mutlu çalışanlar hangi ilde yaşıyor, hangi ilde yaşayanlar en doğru seçimleri yapıyor?

173
0
PAYLAŞ

Sola Unitas Academy tarafından titizlikle yürütülmüş olan İzotomi projesinde farklı şehirlerden 1700 kişinin katılımı ile yapılan anket sonuçlarına göre “en mutlu şehirler” ve meslekleri konusunda “en doğru seçimleri yapan şehirlerin” demografisi ortaya çıkıyor.

Araştırma sonuçlarını konuşmak üzere Academy Direktörü Umut Kısa ve İzotomi Proje Direktörü Ceren Yalın ile konuştuk.

Umut Kısa: Yürütmüş olduğumuz İzotomi projesinin sonuçları iki temel ayrıma dayanıyor. Anket katılımcılarına yönelttiğimiz birinci sorumuz kişinin sahip olduğu meslekte ne kadar mutlu olduğuna ikinci sorumuz ise bireyin çalışmakta olduğu işin kendisini ne kadar mutlu ettiğine dayandı. Birbirinden oldukça farklı sonuçlara ulaşmayı hedefleyen bu sorularımızı örneklemek gerekirse eğer, bireyin mesleği Avukatlık olabilir ancak İnsan Kaynakları’nda çalışıyor olabilir. Bu noktadan bakacak olur isek; “Mesleği” daha çok eğitimini aldığınız iş, “Çalıştığınız işi” ise sahip olduğunuz iş olarak ele aldık. Yaptığımız çalışmanın sonucunda da Antalya’lılar kendi meslek seçimlerinden en memnun olan il gibi görünüyor. Ancak kendi seçtikleri mesleklerde çalışmadıklarından en mutlu olanların yaşadığı şehir olmayı başka bir şehrimize kaptırıyor.

 

Ceren Yalın: Antalya’lıların mesleki memnuniyetinin yanı sıra, kişiler yaptıkları iş açısından değerlendirildiklerinde çalışmaktan en mutlu olan şehir ise Kocaeli. Yani mesleği ne olursa olsun sahip olduğu işin kişiye verdiği mutluluk seviyesi en yüksek şehir Kocaeli. Kocaeli’yi Bursa ve Çanakkale takip ediyor.

 

Bu çalışmada tüm illerden farklı oranlarda katılım gerçekleşmiştir. Aşağıda katılım oranlarını bulabilirsiniz.

Sola  Unitas Akademi’nin gerçekleştirmiş olduğu İzotomi projesi, 77 meslek grubundan 1500’ün üzerinde kişiye uygulanmış bir ankettir. Anket, içeriği itibariyle kişilerin hem mevcut mesleklerinden mutlu olup olmadıklarını hem de kişisel değerlerini belirleyen bir yapıdadır. Özellikle 30 yaşın üzerinde olan ve meslek gruplarında yer alan ankete katılan kişilerin cevapları özetlenerek akademik yapı içerisinde değerlendirilmiştir. Değerler yapısı 14-17 yaş arasındaki çocukların hangi mesleklerde daha mutlu olacaklarını ortaya koymayı hedeflemektedir.