Efsanevi Bir Lider Olmak İçin Neyi Farklı Yapmalısınız?

Efsanevi Bir Lider Olmak İçin Neyi Farklı Yapmalısınız?

117
0
PAYLAŞ

Onlar geçtikleri yollarda derin izler bırakan efsanevi liderlerdir. Onları enerjilerinden, seslerinin tonundan, kurdukları iletişimden kolaylıkla tanıyabilirsiniz. Farklı olduklarını bilir, çekim alanlarını hissedersiniz.
Oyun oynayan çocuklar arasında bile onların sesini ayırt edebilirsiniz. Ya da kurumsal bir yapıda veya bir spor karşılaşmasında onlar hemen gözünüze çarpar. Potansiyellerini ortaya çıkarıp kullanabilmek için sürekli gayret içindedirler. Sayıları çok azdır ama nerede olurlarsa olsunlar benzer özellikler gösterirler:

Tutkuludurlar: Her ne yapıyorlarsa tutkularını işlerine yansıtırlar. Var olma nedenlerini bilirler. Bu farkındalık işini sahiplenmenin çok ötesinde, onların en büyük enerji kaynağıdır.

Vizyon Sahibidirler: Onların en büyük özelliklerinden biri içinde bulunduğu organizasyon için ulaşılabilir ama zorlayıcı bir vizyon ortaya koymaları ve insanları bu vizyona inandırmalarıdır.

Kültür İnşa Ederler: Öncelikleri, kurdukları sistemin kendilerinden sonra da kalıcı olmasıdır. İyi liderlerin strateji planları organizasyonun kültürüyle uyum içindedir. Ya da uyum noktasına ulaşmak için öncesinde kültürel değişim yolculuğunu başlatırlar. Aksi halde geçtikleri yerlerde harabeler bırakacaklarını bilirler. Çünkü Peter Drucker’ın dediği gibi kültürün stratejiyi sabah kahvaltısında yediğini bilirler.

Uyum Noktasındadırlar: Liderin duygu, düşünce ve davranışları, vizyonu ve strateji planları ile tam bir bütün ve uyum içindedir.

İmkânları Bilirler: Onlar, ellerindeki malzemeden en iyi yemeği çıkaran usta şeflerdir. Şartların sağladığı imkânları ön plana çıkartırlar, imkânsızlıkları değil. İçinde bulunulan şartların değişim ve gelişim için fırsatlar barındırdığını bilir ve o fırsatları görmeye ve göstermeye odaklanırlar.

Hedefe Odaklanırlar: Onların hedefinde, istenen çizgiye ulaşma ve o çizgide denge ve istikrarı koruma gayreti vardır. Hedefe nasıl ulaşabileceğine odaklanırlar, neden ulaşılamayacağına değil.

İlham Verirler: İnsanlara ilham verir, onların tüm enerjisini anlamlı ortak bir amaç etrafında toplarlar. Aldıkları kararlara insanların inanmasını sağlarlar, onları ikna etme yolu aramazlar. Onlarla uyumlanır, onlara değer verdiğini hissettirir, onların motivasyonunun yüksek olmasını sağlarlar.

Cevheri Ortaya Çıkarırlar: İnsanlardaki cevheri açığa çıkarıp onları parlatmayı amaçlarlar, onları gözden çıkarmayı değil. Çünkü en önemli kaynakları ‘insan’ dır.

Ekibini Geliştirir: Ekip üyelerinin yöneticilik yeteneklerinin gelişmesine önem verir.İşleri delege eder ve onlara koçluk yaparlar. Ekip üyelerine inisiyatif alanı tanıyıp bu alana saygı gösterirler. Bunlar da insanların güvenini bir mıknatıs gibi kendilerinde toplar.

Duyguları Yönetir: Karşısındakini tanıyıp, onun duygularını anlamaya çalışırlar. İletişim sağlarken, gözleri, mikro mimikleri, beden dili, “şu anda buradayım, seninleyim ve dünyada senden daha önemli hiçbir şey yok” mesajları verir.

Dinlemeyi Bilir: Kimsenin sözünü kesmeden, konuyu kendine getirmeden dikkatle dinlerler. Anlatılanlarda, anlatılmayanları duymaya çalışırlar. İnsanlara kendilerini önemli, değerli ve yeterli hissettirirler.

Performansı Yükseltir: Ekibin potansiyel ve performansını en üst seviyeye yükseltecek en uygun yönetim tarzını benimserler.

Güvenli Liman Yaratır: En stres dolu anlarda bile onların yanında kendinizi güvenli bir limanda hissedersiniz. Onlar, hayata pozitif ve farklı bir bakış açısıyla yaklaşan, geçtikleri yolda olumlu izler bırakan ve bir çekim alanı yaratan insanlardır.

Çözüm odaklıdır: Sorun değil, çözüm odaklıdır. Sorunla karşılaşıldığında etrafına suçlamalar getirmek yerine sürecin neresinde hangi düzeltmenin yapılması gerektiğine odaklanır. Bu da kendisine duyulan güveni daha da pekiştirir.

“Nasıl”, “Ne” kadar önemlidir: Ne söyledikleri kadar nasıl söylediklerinin, ne yaptıkları kadar nasıl yaptıklarının da önemli olduğunu bilirler. Bu bilinç de herkes tarafından iyi bir lider olarak bilinmelerindeki en büyük silahlarıdır.

Kendilerini Geliştirirler: Büyük liderlerin neden herkesten daha fazla kitap okuduğunu hiç düşündünüz mü? Çünkü okumak onlara çok yönlü bakış açısı, ufuk ve güncel bilgi kazandırır. Yeteneklerini, tecrübeyle pişirirken kullandıkları ana malzemelerdir bunlar. Tek seferde doğru karar almalarının sırrı da budur.

Onlar kendi içlerinde duygu, düşünce ve davranış olarak tam bir bütün ve uyum içindedir. Bu durum, onları kendilerini hayatta konumlandırdıkları yer ile de uyum noktasına taşır. Onlar oldukları gibi görünürler, göründükleri gibi olurlar.

Uyum Anahtarı isimli kitabından Frekans III isimli bölümden derlenmiştir (İlker Canbulut, Sola Unitas Yayınları, İstanbul, Ocak 2019)

Kaynak:sondakika.com