Dalai Lama’dan Savaşanlara Öğütler…

Dalai Lama’dan Savaşanlara Öğütler…

242
0
PAYLAŞ

Her toplumda pek çok soruna neden olan insanlar vardır, onların zarar vermesine engel olmak için etkili ölçütler yerleştirmek gerekiyor.

Bana göre bir ordu bir doktrini yaymak ya da başka bir ülkeyi işgal etmek gibi bir amaca hizmet etmemeli, sadece kargaşa tohumları eken, insanlığın iyiliği aleyhine çalışanların çabalarına engel olmak için son çare olmalı. Herhangi bir savaşın kabul edilebilir tek hedefi istisnasız herkesin mutluluğu olabilir, kişisel çıkarlar değil. Bu yüzden savaş son çaredir.

Tarih, şiddetin daha çok şiddete yol açtığını ve nadiren problemleri çözdüğünü gösteriyor. Diğer taraftan sonsuz acıya neden oluyor. Ayrıca bir savaş bir çatışmayı sona erdirmek için ne kadar akıllı ve mantıklı bir çözüm olarak görünürse görünsün, bir ateşi söndürelim derken bir yangın başlatmadığımızdan asla emin olamayız.

Bugün artık savaş soğuk ve insanlık dışı oldu. Modern silahlar kendi yaşamımızı riske atmadan ya da sebep olduğumuz felakete tanıklık etmeden binlerce insan öldürmeyi sağlıyor. Ölüm emrini verenler savaş alanından binlerce mil uzaktalar. Öldürülen ya da sakat bırakılanlarsa sadece hayatta kalmaya çalışan masumlar, kadınlar ve çocuklar.

Silahı olan kullanmak eğiliminde. Artık ulusal ordular olmaması gerektiği görüşündeyim. Herhangi bir bölgede barışı tehlikeye sokan bir duruma müdahale edecek çok uluslu bir güç dışında dünya silahsızlandırılmalı.

Herkes barıştan bahsediyor ama insan, kendi içinde öfke ve nefretten kurtulmadıkça, dışarıda barışı sağlamak olanaksız. Barış arzusu silahlanma yarışıyla da telafi edilemez. Nükleer silahların caydırıcı olduğu düşünülüyor ama uzun vadede bu da bana pek duyarlı ve etkili bir stratejiymiş gibi görünmüyor.

Dünyaya barış getirmek istiyorsak, onu kendi içimizde yaratarak başlayalım. Dünya barışı zihinsel barışa bağlıdır. Zihinsel barış ise; değişik inanç, ideoloji, politik ve ekonomik sistemlere rağmen bütün insanlığın aynı ailenin üyeleri olduğunu fark etmeye bağlıdır. Bizi bir araya getiren şeyle karşılaştırıldığında bu saydıklarım yalnızca birer ayrıntı. En önemlisi, hepimizin aynı gezegen üzerinde yaşayan insanlar olmamız. Yaşamı devam ettirmek istiyorsak tek ihtiyacımız olan bireysel ya da uluslararası işbirliği içinde olmak.

Dalai Lama