Çocuk, Ergen, Erişkin ve Duygusal Zeka

Çocuk, Ergen, Erişkin ve Duygusal Zeka

668
0
PAYLAŞ

Duygusal Zeka, kişinin zorlukları aşmasında ve başa çıkma stratejileri geliştirmesinde çok etkili. Uzmanlar, duygusal zekası yüksek çocuk ve ergenlerin anne-babaları ile daha az çatışma yaşadığının altını çizerken duygusal zekası yüksek erişkinlerin de daha az kaygı ve depresyon yaşadığını belirtiyor.

Duygusal zeka depresyon, kaygı ve çatışmadan koruyor!
Uzmanlar duygusal zekanın mantıksal zeka kadar önemli olduğunu söylüyor. Duygusal zekası yüksek olan çocuk ve ergenlerin gündelik hayatta daha az sorun yaşadıklarını ve başa çıkma stratejileri geliştirebiliyorlar.

Çoğu kişinin aklına zeka deyince direkt mantıksal zeka (IQ) gelir. Oysa zeka türleri vardır. Bu zeka türlerinden birisi de duygusal zekadır (EQ). Duygusal zeka, kişinin kendisine veya başkalarına ait duyguları anlaması, sezinlemesi ve bunu yönetme becerisi olarak tanımlanabilir. Duygusal zekanın en basit ve kısa tanımı olarak duyguların akıllıca kullanılması diyebiliriz.

Duygusal zekayı görmezden gelmeyin!
Mantıksal zeka (IQ) önemlidir. Ancak duygusal zeka da en az onun kadar önemlidir. Toplumumuzda çocuklarımızın derslerinde aldıkları notlar ve zeka arasında bir ilişki kurulmaktadır. Oysa ki günlük hayattaki sorunlara çözüm bulabilme, kişiler arası ilişkiler kurabilme ve mutlu bir kişi olabilme gibi beceriler görmezden gelinmiştir. Bu düşünce tarzı, çocukların potansiyellerini değerlendirebilme ve kendilerini yetiştirebilmelerine engel olan bir yaklaşımdır.

Duygusal zekanın beş temel ilkesi
Özbilinç dediğimiz kişinin kendisini tanıması, duygularını tanımlaması ve duygularının farkında olmasıdır. Kişinin duygularını yönetebilme yani o duyguları ile başa çıkabilme yetisidir. Endişe, kaygı ve olumsuz düşünceler ile baş edebilmesidir. Kişisel motivasyon, duyguları hedefe yönlendirme becerisidir. Empati, kişinin kendini başkasının yerine koyabilme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Sosyal beceriler, çevrenizdeki kişilerin duygularını yönetebilme becerisidir.

Duygusal zekanın önemini özetlersek; kişinin kendi duygularını tanıması, farkına varması ve bu duygularını yönetebilme becerisini yapabilmesidir.

Duygusal zeka sorunlarla başa çıkmada etkili oluyor!
Duygusal zekası yüksek olan çocuk ve ergenler gündelik hayatta daha az sorun yaşamakta, başa çıkma stratejileri gelişmekte, anne-baba ile daha az çatışma yaşamakta ve kendine güvenleri daha yüksek olmaktadır. Duygusal zekası yüksek olan erişkinlerde ise daha az kaygı ve depresyon görüldüğünü söylemek mümkündür. Ayrıca iyi gelişmiş kişiler arası ilişkiler ve evlilikte uyum sağlayabilme özelliklerinin de duygusal zeka ile bağlantılı olduğu söylenebilir.

Duygusal Zekanızı geliştirmek için Travis Bradberry ve Jean Greaves’in yazmış olduğu Duygusal Zekâ 2.0 kitabını öneriyoruz.