Yazarlar … tarafından pesajlar Tuncer Aktaş

Tuncer Aktaş

13 PAYLAŞIMLAR 0 YORUMLAR

KİMSİN LAN SEN

Kavga etmeden erkek olunmaz. Bize böyle öğretildi ve bu öğreti yetiştiğimiz kültürün önemli bir motifidir. Evrim, Klan Liderliği, Mağara Günlerimiz gibi konulara özel bir sempatim...

SEÇİCİLİK

Bilinenin aksine iş dünyasında iyi yönetici sayısı göreli olarak çok azdır. Bir yönetici günde ortalama 25 karar verir ve bunlardan 20 tanesi isabetli ise...

KAPİTALİZM / Batlamyus Alfabesi

Sonu “izm” ile biten bir kavramı kurcalamaya başlayınca, yolumuz ister istemez Cemil Meriç’ten geçiyor. “Bütün -izmler faşizmdir.” diyen bir adamı görmezden gelerek hangi -izm’i anlatabiliriz...

KALP / Batlamyus Alfabesi

Kalp krizi kavramını dünyada herkesin biliyor olması ne tuhaf bir durum. Anne sözcüğünün, hemen arkasına çok yakışan çocuk sözcüğünü çağrıştırması gibi normalleştirilmiş bir algı...

ENDİŞE / Batlamyus Alfabesi

İnsana, insanın enerjisine ve hatta evrenin enerjisine zarar veren duyguların tümüne tek bir ortak isim versek. Mesela buna ‘dişe’ desek. Endişe sözcüğü işte tam...

AŞK / Baylamyus Alfabesi

Türkçe, Aşk kavramını anlamak için en şanslı dillerden birisi. Yeryüzündeki kırk binden fazla dilin hepsini biliyor olsam, daha iddialı bir cümle ile giriş yapabilirdim....

YARATICILIK / Batlamyus Alfabesi

“Tamam anladık, hepimiz Tanrısal enerjileriz ve böylelikle içimizde güçlü bir yaratıcılık tözü taşıyoruz da, insan yaratıcılığının farklı bir boyutu olması gerekmez mi?” Güzel soru böyle...

YAŞAM / Batlamyus Alfabesi

Gelişmiş bir algı, insana, hayvana ve cümle nebata atfettiği yaşam denilen bir enerjinin, aslında taşın, toprağın ve hatta çimento mikserinin yaydığı enerjiden çok da...

EGO / Batlamyus Alfabesi

Adam, tekâmül için adanmış bir hayatı umarsızca sürüklüyor olsa, çöllerde simya çalışmaları yaparak on yıllarını harcamış olsa, bilgelikten ve derinlikten yıkılıyor olsa, bizim gittiğimiz...

Tıpkı gümüş sırtlı Kongo gorilleri gibi aile ve aidiyet duygusu bende...

Sola ailesine dair. Kendimi, en çok sevgili dostum Achilles`e borçlu hissederim, sonra sırasıyla Buket`e ve Umut`a. Benim yaşam pratiğim şöyleydi. 30 yıldır aralıksız yazıyordum, 30 yıldır...