Anlam Arayışı…

Anlam Arayışı…

226
0
PAYLAŞ

Genelde içinde bulunduğumuz koşulları değiştirmeye odaklandık, geleceğin ne olduğuna bakmaksızın, şimdiki zamandan ne kadar güç almamız gerektiğini unutmanın ne kadar kolay olduğunu gördük. Bu düşüncenin en büyük savunucularından biri Avusturyalı nörolog ve psikiyatrist Viktor Frankl idi.

Frankl, İnsanın Anlam Arayışı adlı kitabında, konuşma terapisini oluşturmasına temel hazırlayan deneyimleri anlatıyor. Konuşma terapisi, anlamın arayışındaki insan yaşamındaki birincil motivasyon olduğu dile getirilen bir tür psikoterapidir. Uzun yıllar bir mahkum olan Viktor Frankl, en iyi varoluşun çıplak bir varlık olduğunu dile getirdi.

Bu kadar uzun bir süre Nazi Toplama Kamplarında kaldıktan sonra, Frankl yaşamın yaşamaya değer olduğunu nasıl kabul edebilirdi? Her şeyini kaybetmişti, yok olan her şeyi gördü, açlık, soğuk, bitmek bilmeyen bir acı ve ölmeye yakındı. Yine de, Frankl kendi varlığında bir anlam bulmayı başardı.

Frankl’a göre hayattaki anlam arayışı, yaşamın da amacıdır. İnsanoğlu bu gerçeği fark ettiğinde, aynı arayış içinde başka insanları bulmaya hevesli olacaktır.

Varoluş hissimiz sinir bozucu ya da herhangi bir anlam ifade etmiyorsa, güç özlemi içerisinde oluyoruz. Gücü ve zevki arzuluyor ve bu arzular davranışlarımızı tamamen ele geçiriyor. Mutluluk arayışı, kendi içinde bir son, çünkü daha fazla hayal kırıklığı yaratıyor.

Viktor Frank’e göre, varlığımızı nasıl dönüştürebiliriz?

Mutluluğu getiren şey, kendimiz için belirlediğimiz bir hedefe ulaşmaktır. Mutluluğu getiren şey, doğrudan mutluluğu aramaktır. Mutluluğun kapısı dışa açılır ve onu yıkmaya çalışanlar dışarıda kalır.

İyimserlik, Frankl’ın düşüncesinin önemli bir yapı taşıdır. Felsefesine göre hayat, cevap vermemiz gereken bir dizi fırsattır. Hayattaki en iyi seçimleri aramak ve elimizdeki değerler ile çalışmak gerekir. Bazı insanlar hayatın en belirleyici kısmını “ne” olarak görürler, ama Frankl hayatın en önemli kısımlarının “nasıl” olduğunu söyler.

Viktor Frankl’ın ilhamı

Frankl’a göre aşk, yaşamak için talip olabileceğimiz en yüksek hedeftir. Bu temel inanç, yaşamımızdaki tüm başarısız çabaları, kararları veya eylemleri telafi etmemize izin verir. Frankl’a göre, insanların değer verdiği en önemli şey, hayatın kendilerine sorduğu sorulara verdikleri cevaplardır. Mutluluk anlam kazanmanın sonucudur.

Değerler, Frankl’ın teorilerinde temel bir rol oynar. Özellikle önemli olan değerler, sevginin deneyimi, tutumu ve oluşumudur.

Bu değerler bir iç yolculuğu mümkün kılar. Bu yolculuğa çıkarken, inancımızı geleceğe ve kişisel hayatımızda sevgi ve anlam bulma potansiyeline yerleştirmeliyiz.

İçsel güç (değerler, inanç, sevgi, anlam) ve gelecek arasındaki bu ilişki, bireyi tanımlayan bağlantıdır. Kendimizi eşsiz varlıklar olarak tanımamızı sağlar.

“Kendini değerlendirme, anlam arayışında başlangıç ​​noktasıdır.”

– Viktor Frankl